Chính sách quyền riêng tư cho Hồng Loan Games Center !

Tại Hồng Loan Games Center, có thể truy cập từ https:\/\/gamebanca.vn/, một trong những ưu tiên chính của chúng tôi là quyền riêng tư của khách truy cập. Tài liệu Chính sách Bảo mật này chứa các loại thông tin được Hồng Loan Games Center thu thập và ghi lại cũng như cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.

 

Nếu bạn có thêm câu hỏi hoặc yêu cầu thêm thông tin về Chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các hoạt động trực tuyến của chúng tôi và có giá trị đối với khách truy cập vào trang web của chúng tôi liên quan đến thông tin mà họ đã chia sẻ và / hoặc thu thập trong Hồng Loan Games Center. Chính sách này không áp dụng cho bất kỳ thông tin nào được thu thập ngoại tuyến hoặc qua các kênh khác ngoài trang web này.

 

Sự đồng tình

 

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính sách bảo mật của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó. Để biết điều khoản và điều kiện của chúng tôi, vui lòng truy cập trình tạo điều khoản & điều kiện.

 

Thông tin chúng tôi thu thập

 

Thông tin cá nhân mà bạn được yêu cầu cung cấp và lý do tại sao bạn được yêu cầu cung cấp sẽ được làm rõ cho bạn tại thời điểm chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân của mình.

 

Nếu bạn liên hệ trực tiếp với chúng tôi, chúng tôi có thể nhận được thông tin bổ sung về bạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại, nội dung thư và / hoặc tệp đính kèm mà bạn có thể gửi cho chúng tôi và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn có thể chọn cung cấp.

 

Khi bạn đăng ký một Tài khoản, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin liên hệ của bạn, bao gồm các mục như tên, tên công ty, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại.

 

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

 

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

– Cung cấp, vận hành và duy trì webste của chúng tôi

– Cải thiện, cá nhân hóa và mở rộng webste của chúng tôi

– Hiểu và phân tích cách bạn sử dụng webste của chúng tôi

– Phát triển các sản phẩm, dịch vụ, tính năng và chức năng mới

– Liên lạc với bạn, trực tiếp hoặc thông qua một trong các đối tác của chúng tôi, bao gồm cả dịch vụ khách hàng, để cung cấp cho bạn các bản cập nhật và thông tin khác liên quan đến webste, cũng như cho các mục đích tiếp thị và quảng cáo

– Gửi cho bạn email

– Tìm và ngăn chặn gian lận

 

Tệp nhật ký

 

Hồng Loan Games Center tuân theo quy trình tiêu chuẩn của việc sử dụng các tệp nhật ký. Các tệp này ghi nhật ký khách truy cập khi họ truy cập các trang web. Tất cả các công ty lưu trữ đều làm điều này và một phần của phân tích dịch vụ lưu trữ. Thông tin được thu thập bởi các tệp nhật ký bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), dấu ngày và giờ, các trang giới thiệu / thoát và có thể cả số lần nhấp chuột. Chúng không được liên kết với bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân. Mục đích của thông tin là để phân tích xu hướng, quản trị trang web, theo dõi chuyển động của người dùng trên trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học.

 

Cookie và Web Beacons

 

Giống như bất kỳ trang web nào khác, Hồng Loan Games Center sử dụng ‘cookie’. Các cookie này được sử dụng để lưu trữ thông tin bao gồm sở thích của khách truy cập và các trang trên trang web mà khách đã truy cập hoặc đã truy cập. Thông tin được sử dụng để tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng bằng cách tùy chỉnh nội dung trang web của chúng tôi dựa trên loại trình duyệt của khách truy cập và / hoặc thông tin khác.

 

Để biết thêm thông tin chung về cookie, vui lòng đọc “Cookie là gì”.

 

Chính sách Bảo mật của Đối tác Quảng cáo

 

Bạn có thể tham khảo danh sách này để tìm Chính sách bảo mật cho từng đối tác quảng cáo của Hồng Loan Games Center.

 

Máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba sử dụng các công nghệ như cookie, JavaScript hoặc Web Beacons được sử dụng trong các quảng cáo và liên kết tương ứng của chúng xuất hiện trên Hồng Loan Games Center, được gửi trực tiếp đến trình duyệt của người dùng. Họ tự động nhận địa chỉ IP của bạn khi điều này xảy ra. Những công nghệ này được sử dụng để đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của họ và / hoặc để cá nhân hóa nội dung quảng cáo mà bạn thấy trên các trang web mà bạn truy cập.

 

Lưu ý rằng Hồng Loan Games Center không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie được các nhà quảng cáo bên thứ ba sử dụng.

 

Chính sách bảo mật của bên thứ ba

 

Chính sách Bảo mật của Hồng Loan Games Center không áp dụng cho các nhà quảng cáo hoặc trang web khác. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo Chính sách Bảo mật tương ứng của các máy chủ quảng cáo của bên thứ ba này để biết thêm thông tin chi tiết. Nó có thể bao gồm các thực hành và hướng dẫn của họ về cách chọn không tham gia các tùy chọn nhất định.

 

Bạn có thể chọn tắt cookie thông qua các tùy chọn trình duyệt cá nhân của mình. Để biết thêm thông tin chi tiết về quản lý cookie với các trình duyệt web cụ thể, bạn có thể tìm thấy thông tin này tại các trang web tương ứng của trình duyệt.

 

Quyền riêng tư của CCPA (Không bán thông tin cá nhân của tôi)

 

Theo CCPA, trong số các quyền khác, người tiêu dùng California có quyền:

 

Yêu cầu doanh nghiệp thu thập dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng tiết lộ các danh mục và phần dữ liệu cá nhân cụ thể mà doanh nghiệp đã thu thập về người tiêu dùng.

 

Yêu cầu doanh nghiệp xóa mọi dữ liệu cá nhân về người tiêu dùng mà doanh nghiệp đã thu thập.

 

Yêu cầu doanh nghiệp bán dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng, không bán dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng.

 

Nếu bạn đưa ra yêu cầu, chúng tôi có một tháng để trả lời bạn. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Quyền bảo vệ dữ liệu GDPR

 

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn nhận thức đầy đủ về tất cả các quyền bảo vệ dữ liệu của mình. Mọi người dùng đều có quyền sau đây:

 

Quyền truy cập – bạn có quyền yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân của mình. Chúng tôi có thể tính cho bạn một khoản phí nhỏ cho dịch vụ này.

 

Quyền sửa chữa – bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào mà bạn cho là không chính xác. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi điền đầy đủ thông tin mà bạn cho là chưa đầy đủ.

 

Quyền xóa – bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.

 

Quyền hạn chế xử lý – bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.

 

Quyền phản đối việc xử lý – bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.

 

Quyền về tính khả chuyển của dữ liệu – bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập được cho một tổ chức khác hoặc trực tiếp cho bạn, theo một số điều kiện nhất định.

 

Nếu bạn đưa ra yêu cầu, chúng tôi có một tháng để trả lời bạn. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Thông tin trẻ em

 

Một phần ưu tiên khác của chúng tôi là tăng cường bảo vệ trẻ em khi sử dụng internet. Chúng tôi khuyến khích cha mẹ và người giám hộ quan sát, tham gia và / hoặc giám sát và hướng dẫn hoạt động trực tuyến của họ.

 

Hồng Loan Games Center không cố ý thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn nghĩ rằng con bạn đã cung cấp loại thông tin này trên trang web của chúng tôi, chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn liên hệ với chúng tôi ngay lập tức và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để kịp thời xóa thông tin đó khỏi hồ sơ của chúng tôi.

 

Nếu bạn đưa ra yêu cầu, chúng tôi có một tháng để trả lời bạn. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Tại Hồng Loan Games Center, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến việc bảo mật thông tin riêng tư của Quý khách hàng, đây cũng là một sự tôn trọng đối với Quý khách hàng đã tin yêu, sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Hồng Loan Games Center cam kết mang lại những quyền lợi tốt nhất cho khách hàng, bảo mật tuyệt đối các thông tin về danh tính, số điện thoại, email or các phương thức liên lạc khác.

1. Thu thập thông tin khách hàng

Các thông tin Hồng Loan Games Center thu thập bao gồm: Tên, Số điện thoại, email, địa chỉ liên lạc hay địa điểm xây dựng khu vui chơi, các nội dung ghi chú của khách hàng.

 

Các thông tin này giúp chúng tôi nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, liên hệ tư vấn được đầy đủ và chi tiết nhất.

 

2. Sử dụng thông tin khách hàng

Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng là nhằm mang đến cho Quý khách hàng các dịch vụ tốt nhất về tư vấn, thiết kế – thi công, cung cấp giải pháp khu vui chơi và các dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, hậu mãi sau khi bàn giao công trình.

 

– Tư vấn, trao đổi thông tin về các dự án khu vui chơi

 

– Thực hiện ký kết các văn bản, hợp đồng pháp lý.

 

– Gửi catologue giới thiệu sản phẩm mới, trò chơi mới, mô hình khu vui chơi mới và các chương trình khuyến mãi, các thông báo của Hồng Loan Games Center đến với khách hàng.

 

– Cung cấp một số tiện ích, dịch vụ hỗ trợ cho Khách hàng

 

– Giải quyết các vấn đề tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc sử dụng thông tin, dịch vụ của Hồng Loan Games Center

 

3. Bảo mật và chia sẻ thông tin khách hàng

 

Tất cả các thông tin khách hàng tại website Gamebanca.vn đều thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Hồng Loan Games Center

 

Hồng Loan Games Center cảm kết bảo mật toàn bộ thông tin của khách hàng trên toàn website GameBanCa.Vn. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin của khách hàng với bên thứ 3 trong các trường hợp sau:

 

– Các thông tin được chia sẻ với bên thứ 3 phải có sự cho phép của khách hàng và nằm trong phạm vi trao đổi về các dịch vụ thiết kế – thi công, cung cấp đồ chơi trong khu vui chơi cho khách hàng.

 

– Các trường hợp chia sẻ trên đều dựa trên nhu cầu của khách hàng và phù hợp với các quy định của luật pháp về quyền lợi tài sản của khách hàng, Hồng Loan Games Center và bên thứ 3.

 

Và trong các chính sách điều khoản, quy tắc bảo mật với bên thứ 3, Hoongg Loan Games Center yêu cầu đối tác phải đảm bảo bí mật những thông tin của khách hàng do Hồng Loan Games Center cung cấp.

 

Chia sẻ thông tin khách hàng theo yêu cầu của cơ quan chức năng và Hồng Loan Games Center chắc rằng việc chia sẻ này là cần thiết và tuân thủ theo yêu cầu pháp lý.

 

Hồng Loan Games Center hiểu rằng việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng là trách nhiệm của chúng tôi.

 

Do đó, nếu khách hàng có những thắc mắc hay góp ý về chính sách bảo mật, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tại đây: GameBanCa.Vn hoặc qua email: maybancahongloan@gmail.com

 

4. Chỉnh sửa, bổ sung thông tin khách hàng

 

Với các trường hợp khách hàng muốn chỉnh sửa, bổ sung thông tin đã cung cấp với Hồng Loan Games Center trước đó, quý khách vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng: 08.8888.0532 hoặc gửi email đề nghị chỉnh sữa bổ sung thông tin vào email: maybancahongloan@gmail.com

 

Các trường hợp đổi trả hàng hóa, khiếu nại, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Hotline để được giải quyết. 

Hotline: 08.8888.0532
Phone & Zalo: –  038.808.2608

Địa Chỉ: Số 347, Đường số 7, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam

► Xem video ngắn mới nhất: https:\/\/by.com.vn/ZS3zch
► Tham gia ngay : Website : https:\/\/www.gamebanca.vn
►Fan Page: https:\/\/www.facebook.com/gamebanca.vn
► Hỏi Đáp https:\/\/www.facebook.com/maybanca123
► Email liên hệ hợp tác: maybancahongloan@gmail.com

** My email to corporate: maybancahongloan@gmail.com (Email chỉ để liên hệ hợp tác, không trả lời các thắc mắc tư vấn tình cảm, yêu đương và sản phẩm. Xin cám ơn.)