5 Quy định cấp giấy phép kinh doanh khu vui chơi trẻ em

giay phep kinh doanh khu vui choi tre em 65cd8e13799a6 webp

Để được cấp Giấy phép kinh doanh khu vui chơi trẻ em, doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các quy định liên quan đến việc cấp phép kinh doanh khu vui chơi trẻ em.

I. Điều kiện cần và đủ để xin cấp giấy phép kinh doanh khu vui chơi trẻ em

Theo Điều 16 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP của Chính phủ, các cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài muốn kinh doanh khu vui chơi trẻ em phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Các điều kiện chung

 • Có năng lực pháp lý theo quy định của pháp luật.
 • Có địa điểm kinh doanh phù hợp với loại hình khu vui chơi trẻ em.

Các điều kiện riêng

 • Có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho kinh doanh khu vui chơi trẻ em theo quy định của Bộ Y tế.
 • Có phương án bảo đảm an toàn cho trẻ em trong khu vui chơi trẻ em.
 • Các yếu tố khác phát sinh theo quy định của pháp luật.

Như vậy, để được cấp phép kinh doanh khu vui chơi trẻ em, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về pháp lý, cơ sở vật chất và đảm bảo an toàn cho trẻ em. Đây là những yếu tố then chốt để đảm bảo quyền lợi cho trẻ em khi đến vui chơi.

Ví dụ về một số điều kiện cụ thể

 • Diện tích tối thiểu của khu vui chơi là 500m2
 • Có khu vực riêng cho trẻ nhỏ dưới 6 tuổi
 • Có lối ra vào riêng cho trẻ em, người lớn
 • Có biển báo, chỉ dẫn rõ ràng ở mỗi khu vui chơi
 • Có lực lượng bảo vệ, cứu hộ thường trực

II. Quy trình xin cấp giấy phép kinh doanh khu vui chơi trẻ em

Giấy chứng nhận đăng kí hộ kinh doanh khu vui chơi trẻ em

Để xin cấp giấy phép kinh doanh khu vui chơi trẻ em, cá nhân, tổ chức phải làm đơn theo mẫu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và nộp về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có trụ sở chính.

Hồ sơ xin cấp phép

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

 • Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh khu vui chơi trẻ em theo mẫu.
 • Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập doanh nghiệp còn giá trị hiệu lực.
 • Sơ đồ mặt bằng khu vui chơi trẻ em.
 • Phương án bảo đảm an toàn cho trẻ em trong khu vui chơi trẻ em.
 • Giấy chứng nhận hoặc kết quả xét nghiệm, kiểm nghiệm về chất lượng, độ an toàn của đồ chơi, trò chơi, thiết bị, dụng cụ phục vụ kinh doanh khu vui chơi trẻ em theo quy định của Bộ Y tế tại thời điểm nộp hồ sơ (nếu có).
 • Giấy xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội về việc đủ điều kiện đóng góp Bảo hiểm xã hội đúng quy định (nếu có).

Quy trình xử lý hồ sơ

 • Thời hạn giải quyết không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy phép thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Như vậy, quy trình xin cấp phép tương đối đơn giản, chủ yếu là chuẩn bị đầy đủ các

III. Thời hạn hiệu lực của giấy phép kinh doanh khu vui chơi trẻ em

Giấy phép kinh doanh khu vui chơi trẻ em có thời hạn hiệu lực là 05 năm kể từ ngày cấp.

Trước khi giấy phép hết hạn hiệu lực 30 ngày, cá nhân, tổ chức đang kinh doanh khu vui chơi trẻ em phải nộp đơn đề nghị gia hạn giấy phép đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Quy trình gia hạn giấy phép

Để gia hạn giấy phép kinh doanh khu vui chơi trẻ em, doanh nghiệp cần nộp các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị gia hạn giấy phép
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong thời gian được cấp phép
 • Các giấy tờ chứng minh đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh

Thời hạn xử lý hồ sơ tối đa là 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Như vậy, giấy phép có hiệu lực trong 5 năm và có thể được gia hạn nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện.

IV. Trường hợp bị tước giấy phép kinh doanh khu vui chơi trẻ em

Theo Điều 32 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP, giấy phép kinh doanh khu vui chơi trẻ em bị thu hồi trong các trường hợp sau:

 • Sử dụng giấy phép kinh doanh khu vui chơi trẻ em không đúng mục đích hoặc chuyển nhượng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép.
 • Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các biện pháp bảo đảm an toàn cho trẻ em trong khu vui chơi trẻ em.
 • Không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không chính xác, không kịp thời cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền biết.
 • Vi phạm các quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến kinh doanh khu vui chơi trẻ em.

Như vậy, nếu không tuân thủ các quy định về an toàn, cung cấp thông tin và các vi phạm khác thì doanh nghiệp có thể bị tước giấy phép kinh doanh.

IV. Những quy định liên quan khi kinh doanh khu vui chơi trẻ em

Khi được cấp phép kinh doanh khu vui chơi trẻ em, doanh nghiệp cần tuân thủ một số quy định nhằm đảm bảo an toàn và quyền lợi cho trẻ em.

Những quy định về an toàn khi kinh doanh khu vui chơi trẻ em

 • Khu vui chơi trẻ em phải được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn đảm bảo không gây tổn hại đến tính mạng, sức khỏe của trẻ em.
 • Có biển báo, hướng dẫn sử dụng các trò chơi, thiết bị một cách an toàn.
 • Có lực lượng bảo vệ, cứu hộ thường trực để xử lý kịp thời các sự cố.
 • Có tủ sơ cứu vết thương cho trẻ em.

Những quy định về phòng cháy chữa cháy khi kinh doanh khu vui chơi trẻ em

 • Khu vui chơi trẻ em phải được trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy theo quy định.
 • Thiết kế hệ thống điện, kho chứa vật liệu dễ cháy đảm bảo an toàn.
 • Có lối thoát hiểm rõ ràng, dễ nhận biết.
 • Tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy định kỳ.

Những quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm khi kinh doanh khu vui chơi trẻ em

 • Bếp ăn, nơi chế biến và cung cấp thức ăn đảm bảo điều kiện vệ sinh.
 • Nhân viên trực tiếp chế biến và phục vụ thức ăn đảm bảo sức khỏe, vệ sinh cá nhân.
 • Sử dụng nguyên liệu tươi

V. Biểu mẫu đơn xin cấp giấy phép kinh doanh khu vui chơi trẻ em

Theo quy định, đơn xin cấp giấy phép kinh doanh khu vui chơi trẻ em cần được thể hiện trên mẫu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

Dưới đây là một số nội dung chính cần được kê khai trong mẫu đơn:

 • Tên doanh nghiệp đề nghị cấp phép
 • Địa chỉ trụ sở chính
 • Họ tên người đại diện theo pháp luật
 • Loại hình khu vui chơi trẻ em dự kiến kinh doanh
 • Địa điểm kinh doanh cụ thể
 • Cam kết đáp ứng đủ điều kiện an toàn, vệ sinh, phòng cháy chữa cháy theo quy định

Ngoài ra, kèm theo đơn là các giấy tờ, tài liệu chứng minh năng lực, điều kiện kinh doanh đã được liệt kê ở trên.

Doanh nghiệp cần kê khai đầy đủ, chính xác các nội dung trong đơn để được xem xét cấp phép.

Kết luận

Kinh doanh khu vui chơi trẻ em là một lĩnh vực nhạy cảm, đòi hỏi phải đáp ứng nghiêm ngặt các điều kiện về an toàn, vệ sinh để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi cho trẻ em. Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục và cam kết thực hiện đúng quy định của Nhà nước để được cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp giấy phép kinh doanh khu vui chơi trẻ em.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.